Polion Sanding Technology Co., LTD 품질 관리

품질 프로필
인증
 • 중국 Polion Sanding Technology Co., LTD 인증

  표준:CE

  번호:18ZCTE0726002EC

  발급 일자:2018-08-22

 • 중국 Polion Sanding Technology Co., LTD 인증

  표준:CE

  번호:18ZCTE0726002LC

  발급 일자:2018-08-22

 • 중국 Polion Sanding Technology Co., LTD 인증

  표준:ISO9001

  번호:2052020Q50130R0S

  발급 일자:2020-06-04

  유효 기간:2023-06-04

연락처 세부 사항
Polion Sanding Technology Co., LTD

담당자: Miss. Virginia poon

전화 번호: 86-13650702995

팩스: 86-20-86090213

회사에 직접 문의 보내기